Firma Karl Göran Fagerstedt
GUIDNING I RASEBORG 


Guidade turer

Stadshuset
Foto: Göran Fagerstedt

Är du turist i Västra Nyland? Eller vill du lära känna din hembygd? Har du gäster som vill veta mer om Raseborg? Tag då kontakt så kan vi tillsammans planera en guidning efter dina önskemål.

Läppträsket, måndag 6.5.2019, kl. 18.00 - 21.00 samt

Läppträsket, måndag 20.5.2019, kl. 18.00 - 21.00

Förhistoria, historia och nutid i ett paket, samt en fin naturupplevelse! Samling vid Läppåkersgatan 2, 10320 KARIS. Vi bekantar oss med den förnyade vandringsleden.

Dagmar Park, torsdag 9.5.2019, kl. 18.00 - 21.00

En naturskön plats i skärgårdsmiljö, med en intressant vinkling på vår tid som Storfurstendöme under Ryssland. Gott dricksvatten från källan! Tag en egen flaska med. Vid anmälning ges närmare direktiv om transport mm.

Karis (centrum), torsdag 16.5.2019, kl. 18.00 - 21.00

Trädgårdsstaden, järnvägen och arkitekturen. Hur stationssamhället vuxit fram. Start vid Antkärrgården i Strandparken.

Pris 10 €. Anmäl dig senast en vecka före! Om dessa datum inte passar dig tag då kontakt, så kan vi planera lämplig dag och tid tillsammans.

Kontaktuppgifter:
Göran Fagerstedt
Borgmästarsgatan 36, FI-10320 Karis
+358 44 523 1215
E-mail

Här finns några exempel på guidningar som du kunde vara intresserad av. Det går också att skräddarsy guidningar helt enligt dina önskemål och intressen. Tag kontakt och berätta vad du är intresserad av.